Tarieven

Tussentijds inschrijven is (bij voldoende plaats) bij alle lessen mogelijk.

 • Het lesgeld bedraagt € 36,50 euro per maand voor 1x in de week een les volgen.
 • Het lesgeld bedraagt € 59,50 euro per maand voor 2x in de week een les volgen.
 • Het lesgeld per eerste van de maand overmaken.
 • De lessen die via zoom plaats vinden kan je extra volgen.
 • Bij de eerste betaling wordt er een extra maand/borg vooruit betaald. Deze extra maand/borg is de opzegmaand en gaat in zodra je opzegt (zie opzeggen).
 • Tijdens de schoolvakanties en op feestdagen zijn er geen yogalessen (zie vakantieperiode).
 • Mocht je met de yogalessen beginnen in het midden van een maand dan worden die lessen voor die maand apart verrekend.
 • Zonder betaling van het lesgeld kan er geen plek in de yogagroep voor je vrijgehouden worden.
 • Restitutie van het lesgeld voor gemiste lessen is niet mogelijk.
 • Mocht je door langdurige ziekte of persoonlijke omstandigheden geen lessen meer kunnen volgen laat het dan z.s.m. weten, dan kunnen de lessen worden stopgezet. De opzegmaand gaat dan in. Het lesgeld van de al verstreken lessen wordt niet geretourneerd.
 • Je persoonlijke gegevens worden niet aan de derde gegeven. Na beëindig van je lidmaatschap zal je mailadres en telefoonnummer uit mijn bestand worden verwijderd. Je inschrijfformulier zal, op last van de belasting, nog zeven jaar worden bewaard.

Je kan één gratis proefles volgen in één van de groepen om te kijken en ervaren of de yogales je aanspreekt. Graag van te voren aanmelden.

Mocht je al een proefles gevolgd hebben en wil je liever af en toe een losse les volgen in plaats van een vast abonnement dan kan dat. Een losse les bedraagt € 12,- euro. Ook graag van te voren aanmelden, dan laat ik weten of er plaats is.